Parkeringsplasser AS holder til i Grenland og har drevet med oppmerking av parkeringsplasser i over tjue år.

Vi arbeider hovedsakelig fra Agderfylkene til Hamar.

Innen oppmerking gjør vi det meste på asfalt: maling, termoplast og kaldplast i tillegg til spesialoppdrag, som midlertidig oppmerking, mindre asfaltreparasjoner, liming av kantstein etc.

Vi har de fleste sertifiseringer som etterspørres.

Priser beregnes fra antall løpemeter eller antall parkeringsplasser, ikke per time. Øvrig oppmerking faktureres nøkternt.

Kontakt oss:

 

Parkeringsplasser AS

Løveidvegen 116, 3720 Skien

Vi er tilgjengelige 24/7:

johnb@parkeringsplasser.as

Telefon: 456 01 224 

www.parkeringsplasser.as

Org#: 817 460 062
 

Supert! Melding mottatt.